Miljoen euro aan SIM-aanvragen

Bijna 1 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten aangevraagd!

Namens verschillende opdrachtgevers heeft Inspectrum tussen 1 februari en 31 maart 2017 een beroep gedaan op de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten.

Als we alle SIM-aanvragen die we hebben ingediend bij elkaar optellen, gaat het om een subsidiebedrag van bijna 1 miljoen euro. Rijksmonumenten waarvoor we subsidie hebben aangevraagd zijn stadhuizen, raadhuizen, kerktorens, molens en zelfs een unieke plantenkas. Uit ervaring kunnen we stellen dat de SIM een zeer welkome subsidie voor gemeenten is.

SIM-aanvraag 2017 - De Wintertuin in de gemeente Baarn

De Wintertuin is een unieke plantenkas waarvoor Inspectrum subsidie heeft aangevraagd. De uiteindelijke aanvraag voor een periode van zes jaar bedraagt meer dan 100.000 euro. Als voorbeeld een overzicht met onderhoudswerkzaamheden waarvoor subsidie is aangevraagd:

  • Buitenschilderwerk en kozijnwerk, roeden, gootomtimmering, ramen en deuren;
  • Partieel herstel houtrot;
  • Binnenschilderwerk van de buitenkozijnen;
  • Herstellen metsel- en voegwerk;
  • Partieel herstel natuursteen;
  • Aanbrengen noodoverstorten en expansieband zinken goten;
  • Periodiek onderhoud van brandmeldinstallatie, brandblusmiddelen en bliksembeveiliging.

 

 

We houden u op de hoogte of ook daadwerkelijk de Wintertuin subsidie heeft ontvangen. Tevens de opdrachtgever aan het woord over de samenwerking en het uiteindelijke resultaat.

Heeft u vragen over het indienen van een SIM-aanvraag? De contactgegevens van onze specialist staan hieronder.

Bel of mail met onze specialist op dit gebied:

Henri van den Berg telefoon0644563496
Inspectrum BV e-mailh.berg@inspectrum.nl